0

Years of
Experience

0

Festival
Taken

0

Happy
Client

2016

Attending
Festival

साई श्रद्धा

साई श्रद्धा २०१६ पासून आपल्या सेवेत आहे. आम्ही फेस्टिवल व्हिसिटर्स साठी घरगुती राहण्याची सुविधा माफक दरामध्ये देतो तसेच आपण घरगुती जेवणाचाही आस्वाद घेऊ शकता.

राहण्याची उत्तम सोय

वेळास कासव महोत्सव पाहण्यासाठी आलेल्या पर्यटकांचे हार्दिक स्वागत. आपल्या येथे घरगुती राहण्याची उत्तम सोय आहे. प्रशस्त रूम अव्हलेबल आहेत
Room available (with attached toilet bathroom)

घरगुती जेवणाची उत्तम सोय

Special menus:- मोदक, पुरणपोळ्या,सौलकडी, घावन,Fish Non-veg थाळी ...
veg थाळी Unlimited
Chicken Non-veg थाळी Unlimited
Sai Shraddha

घरगुती राहण्याची तसेच घरगुती जेवणाची उत्तम सोय

Special Offer

Velas Turtle Festival

2019
Fill out the form to get a Special Offer
@Velas Turtle Festival
Services

घरगुती जेवणाची उत्तम सोय

SAI SHRADDHA

वेळास कासव महोत्सव पाहण्यासाठी आलेल्या पर्यटकांचे हार्दिक स्वागत. आपल्या येथे घरगुती जेवणाची उत्तम सोय आहे
Sai Shraddha

मु. पो. बाणकोट वेळास , ता. मंडणगड जि. रत्नागिरी

Choose Your Color
You will find much more options for colors and styling in admin panel. This color picker is used only for demonstation purposes.